اینترنت اشیاء و فناوری‏های وابسته

کمیته فرعی 41 (با عنوان«اینترنت اشیاء و فناوری‏های وابسته») به ... استانداردها در حوزه اینترنت اشیاء، شبکه‏ های حسگر و فناوری‏های پوشیدنی می‏پردازد.

 سال تاسیس: 2017

صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/6483279.html

سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: P

دبیرخانه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (http://www.itrc.ac.ir)