مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات

کمیته فرعی 40 (با عنوان «مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات») استانداردها، ابزارها، چارچوب‏ها و تجارب برتر و سایر مستندات مربوط به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حکمرانی فناوری اطلاعات را توسعه می‏دهد. این استانداردها در برگیرنده حوزه‏های فعالیت‏های فناوری اطلاعات (مانند حکمرانی، مدیریت مخاطره، برون‏سپاری، اجرا و نگهداری خدمات) است.

سال تاسیس2013
سال تاسیس (کمیته فنی فناوری اطلاعات): 1395

صفحه اصلی کمیته فرعی در وبگاه ایزو: https://www.iso.org/committee/5013818.html

سطح مشارکت کمیته فنی فناوری اطلاعات: P

دبیرخانه: شرکت شرکت فناوان اطلاعات بهاران (http://www.baharanit.ir)

فهرست اسناد
سش سش
رامین یزدان نجات
Mohammad Pooya Malek
ابوالحسن گوران اوریمی
شهره کسائی
محمد پویا ملک
رضا ثابت اقدم
بهزاد احمدی
الهه نجفی
Working Group Name Working Group Subject
CAG 1 Chairman Advisory Group
WG 1 Governance of Information Technology
WG 2 Maintenance and development of ISO/IEC 20000 - Information technology - Service management
WG 3 IT-enabled services / Business process outsourcing
WG 4 IT Service management of infrastructure