فرآیند عضویت در کمیته

تعداد بازدید: 1028

کمیته ملی متناظر فناوری اطلاعات از تمامی داوطلبان علاقه‌مند برای همکاری دعوت می‌کند. وظیفه اصلی و مهم این افراد مشارکت در فرآیند تدوین استانداردهای جهانی حوزه فناوری اطلاعات است. این همکاری کاملاً داوطلبانه و در عین حال فنی و تخصصی است.

شرایط همکاری با کمیته متناظر فناوری اطلاعات عبارت است از:

 

جهت تکمیل فرم عضویت در کمیته اینجا را کلیک کنید